389-0 Pinnhålsbrotsch

Pinnhålsbrotsch 389-0  
 

Spiralskär 45° vänster
Konicitet 1:50Rensa